Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Adamczyka 12
47-400 Racibórz

tel. 032 / 415 38 07
tel. 032 / 415 64 78

fax 032 / 415 38 07

e-mail: prd.raciborz@prdraciborz.pl

NIP 639-10-05-245
REGON 272671798

KRS 0000117194 Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kapitał Zakładowy 1 538 000,00 PLN

ING Bank Śląski Katowice o/Racibórz
19 1050 1328 1000 0004 0031 1601